Tetkik Yönetimi

Tetkik Yönetim Modülü Nedir?

Tetkik modülü, kalite yönetim standartlarının gerektirdiği iç denetimlerin yanı sıra kurum tarafından yapılacak tüm denetimlerin planlanarak uygulanması ve raporlanmasının sağlanabileceği esnek bir modüldür.

Kurumlar, desteklenen yönetim standartları gereği, organizasyonun birim veya süreçlerini değerlendirmek ve kurumun hedeflenen olgunluğa ulaşma durumunu kontrol etmek amacıyla tetkik faaliyetleri düzenlemektedirler. Bu faaliyetler kurum içi veya kurum dışından tayin edilen tetkikçiler eliyle ve düzenli aralıklarla gerçekleştirilmektedir.

Tetkik süreçlerinde tetkik planı dokümanı, tetkik faaliyetlerinde karşılaşılan kanıt belgeleri, tutanaklar ve tetkik raporu gibi içerikler üretilmektedir. Denetimlerde ortaya çıkan uygunsuzluklar genellikle Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler kapsamında ele alınmaktadır. O bakımdan Tetkik çözümlerinin DİF çözümleri ile entegre çalışması beklenmektedir.

Kurumsal içerik yönetimi platformuna sahip olmayan kurumlar genellikle denetim süreçlerinin yönetilmesi amacıyla özel çözümler kullanmaktadır. Kurumsal içerik yönetimi kavramı içinde içerik veya form tabanlı iş akışı veya iş süreç yönetimi bileşenleri bulunmaktadır. Bu nedenle, bu bileşenler özelleştirilerek ECM platformu üzerinde Tetkik Faaliyetlerinin yönetimi ihtiyacı dikey çözüm olarak konumlandırılabilmektedir.

product

FAYDALAR

product

Tetkik planlama aşaması, alanlarında yetkin tetkikçilerin uygun zamanda organizasyon birimlerini denetlemek üzere görevlendirilmesi işlemlerinden oluşmaktadır.

product

Kurumlardaki denetim planlama süreçlerindeki zorlukları ortadan kaldırır.

product

Etkin bir denetim sürecinin yürütülmesinde, denetim faaliyetinin tanımlanması, paydaşların durumlarına göre planlanması, yayımlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve etkinliğinin ölçülmesi gibi önemli aşamalar bulunmaktadır.

product

Kurum organizasyon yapısı ve yönetim standartları eşleştirme yapıları bir bütünün parçaları olarak bir araya getirilmektedir

product

Tetkik sürecinde, kurumun sahip olduğu mevcut yönetim standartları, eğitim sertifikaları, tetkikçi kaynakları, standartlar gereği sorulması mümkün sorular, süreçler bir araya getirilmektedir.

ÖZELLİKLER

Tetkikçi planlamasında kısıtlar olarak tanımlanabilir kural setleri bağlamında tetkikçilerin ilgili birimlerle ilişkisi, tetkikçinin sertifikası bağlamında yeterliliği, tetkikçinin iş programı uygunluğu yönetilebilmektedir.

Tetkik faaliyetleri esnasındaki kanıtlar mevcut kurumsal hafıza altında ilişkili olarak dosyalanıp arşivlenebilmektedir.

Tetkik planı ve raporu dokümana dönüştürülmekte ve sistemde yayımlanabilmektedir.

Planlama için ihtiyaç olan kaynakların tanımlanmasını müteakip sistem tetkik planı otomatik olarak önerilebilmektedir.

Tetkikler süreç bazlı veya ünite bazlı planlanabilmekte ve gerçekleştirilebilmektedir.

GALERİ