DÖF Yönetimi

Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Modülü Nedir?

 

Kurum çalışanlarının karşılaştıkları uygunsuzluklar veya iyileştirmeye açık konuların bildirilmesi, yönlendirilmesi, iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılıp izlenebilir olmasını sağlayan kalite yönetimi alt modülüdür.

product

FAYDALAR

product

Bu tür faaliyetlerin dinamik ve güçlü sistemler vasıtasıyla yürütülüyor olması bu süreçte tüm katılımcıların memnuniyetine yol açacak ve dolayısıyla da kurumsal sürdürülebilirliğe katkı sunacaktır.

product

Bu tür faaliyetlerde yer alan katılımcıların sayısı arttıkça hedeflenen iyileştirme ve kurumsal fayda artacaktır.

product

Bu formlar sayesinde tüm kurum katılımcılarının düzenleyici, önleyici hatta iyileştirici faaliyetlere doğal olarak katkı sunması sağlanabilir.

product

Düzeltici önleyici faaliyetlerin faydaları arasında en dikkat çekici olanı kurumun eksiklerinin gideriliyor olmasıdır.

ÖZELLİKLER

DİF akışı ve formu kurum ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmektedir.

DİF kayıtlarına dair çeşitli kuruma özgü raporlamalar tasarlanabilmektedir.

DİF çıktıları sistemde arşivlenebilmektedir.

DİF formuna uygunsuzluklara ait her türlü formattaki içerikler yüklenebilmektedir.

DİF Modülü, uygunsuzluğun tanımlanması, kök nedeninin belirlenmesi, geçici çözümün sağlanması, düzeltici ve kalıcı çözümün planlanması, uygulanması ve uygulamaların etkinliğinin doğrulanması adımlarını içerir.

DİF akışı ve formu kurum ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmektedir.

DİF kayıtlarına dair çeşitli kuruma özgü raporlamalar tasarlanabilmektedir.

DİF çıktıları sistemde arşivlenebilmektedir.

DİF formuna uygunsuzluklara ait her türlü formattaki içerikler yüklenebilmektedir.

DİF Modülü, uygunsuzluğun tanımlanması, kök nedeninin belirlenmesi, geçici çözümün sağlanması, düzeltici ve kalıcı çözümün planlanması, uygulanması ve uygulamaların etkinliğinin doğrulanması adımlarını içerir.

GALERİ