HİZMETLERİMİZ

Günümüzde teknolojinin ve ihtiyaçların hızlı bir şekilde değişmesiyle şirketler, değişime ve gelişime ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada iş süreçlerinin ve organizasyonun sürekli olarak iyileştirilmesi, şirketlerin başarılı olması için en önemli araçlardan biridir. DDI süreç danışmanları, şirketlerin stratejik ve performans hedeflerine ulaşmasına destek olur.

DDI süreç danışmanları, şirketlerin stratejik ve performans hedeflerine ulaşmasını sağlar. Süreçlerin analizinden, izlenmesine kadar her adımda şirkete destek olur.

  • Alanında uzman ekipleri ile öncelikle iş süreçlerinin tamamının veya belirli bir parçasının mevcut durumunu inceleyerek gelişime açık alanlar tespit eder.

 

  • Süreçlerde tespit edilen gelişim alanları ve fırsatlar göz önünde bulundurularak, süreçler yeniden tasarlanır.

 

  • Süreçlerin tasarlanması aşamasında DDI uluslararası metodolojilerinden ve iyi uygulamalarından faydalanılır.

 

  • İş adımlarının ve çalışan sayısının optimize edilerek süreç verimliliğinin artırılmasına ve sürecin geliştirilmesine yardımcı olur.

 

  • Süreç yönetimi kapsamında performans yönetim sistemi kullanılması ve süreç anahtar performans göstergelerinin belirlenmesinde yarımcı olur.

 

  • Süreçlerin değişen ve gelişen şirket hedefleri doğrultusunda dönüştürülmesine yardımcı olur.