HİZMETLERİMİZ

Proje yönetiminde, kurumun stratejilerine uygunluğun sağlanması, etkin bir analiz ve planlama, başlangıç ve bitiş zamanlarının belirlenmesi, koordinasyon ve etkileşimin doğru biçimde oluşturulması ve uygulama aşamalarına geçildiğinde doğru gözlem ve denetimler ile kontrollerin tamamlanması başarıya ulaşmadaki en önemli adımlardır. DDI, bu bakış açısıyla, tüm bu adımları en doğru ve en etkin şekilde gerçekleştirerek kurumlara eksiksiz, katma değerli proje yönetimi hizmeti sunar.

DDI, proje yönetimi hizmetleri kapsamında; kapsam yönetimi, entegrasyon yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim yönetimi, risk yönetimi, paydaş yönetimi ve tedarik yönetimi olmak üzere projelendirmenin gerektirdiği tüm hizmetleri sağlar.

 

Avantajlar

  • Profesyonel proje yönetimi yaklaşımı ve yöntemi
  • Kaynak kaybının önlenmesi
  • Kurumlara değer kazandırılması
  • Projelerde hedeflenen başarıya ulaşılması
  • Projelerin uluslararası standartlarda yönetilmesi