S/4HANA için xECM

SAP Çözümleri için genişletilmiş OpenText ECM’e genel bakış

Kurumsal içerik ve kurumsal uygulamalarınızın dünyasını birbirine bağlayarak daha iyi bir çalışma yöntemi oluşturun ve şirket içi veya bulutta herhangi bir SAP iş uygulamasına sorunsuz ve ürünleştirilmiş bir şekilde entegre olan kapsamlı bir dijital içerik yönetimi platformundan yararlanın.

SAP Çözümleri için Genişletilmiş ECM, iş süreçlerinize belge yönetimi, işbirliği, arşivleme ve sertifikalı Kayıt Yönetiminin yanı sıra ilgili bilgilerin uygulamayı kapsayan sanal görünümlerini ekleyerek dijital dönüşüm yolunda kuruluşlara benzersiz bir rekabet avantajı sağlar.

Bilgi odaklı iş süreçleri için SAP Çözümleri için Genişletilmiş ECM nedir?

Araştırma ve geliştirme, kaynak bulma, üretim, satış, pazarlama veya hizmetlerdeki iş süreçleri, bir dizi SAP ve SAP dışı iş uygulaması tarafından yönlendirilen yazışmalar, belgeler, sözleşmeler ve üretim veya hizmet kayıtları gibi büyük hacimli içerikle ilgilenir.

SAP için Genişletilmiş ECM, SAP S/4HANA®'ya yükseltme tarafından yönlendirilen herhangi bir iş dönüşüm programı için kanıtlanmış bir niteliktir. Dönüşümleri basitleştiren, toplam sahip olma maliyetini azaltan ve yenilik yapma çevikliğini sağlayan basit, güvenli ve uygun maliyetli bilgi yönetimi sunar.

product

FAYDALAR

product

Toplam sahip olma maliyetini azaltın

Kağıt dosyaları dijitalleştirerek ve içeriği tüm kullanıcılara doğrudan katkıda bulundukları iş süreçlerinde sunarak maliyetleri azaltın.

product

Daha iyi kontrol sağlayın

Tüm içerik yaşam döngüsünü kontrol ederek ve içerik bütünlüğünü koruyarak operasyonel ve düzenleyici riskleri azaltın.

product

Derin iş içgörüleri edinin

Entegre veri ve içerik analitiği ile ürün, müşteri, tedarikçi veya varlık performansı hakkında daha derin bilgiler sunun.

product

Yeniliği kolaylaştırın

Entegre bir EIM paketine dayalı olarak iş modellerini dönüştürün ve değer zincirlerini dijitalleştirin.

product

İş verimliliğini artırın

Dijital çalışma alanını 360 derecelik bir görünümle donatın ve bağlam içinde hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış iş içeriğine erişim sağlayın.

product

Çalışan bağlılığını yeniden tanımlayın

Manuel görevleri otomatikleştirerek, erişimi basitleştirerek ve içerik merkezli işbirliğini geliştirerek döngü sürelerini hızlandırın.

ÖZELLİKLER

Bulutta her an hazır bulundurma

Daha hızlı dağıtım, şirket içi veya hiper ölçekleyici platform ve daha az yükseltme uğraşısı için buluta özgü yerel mimariden yararlanır.

İşle ilgili bilgilere mobil erişim

Uçtan uca iş süreçlerinizle ilgili tüm yapılandırılmış ve yapılandırılmamış bilgilere her zaman ve her yerde güvenli ve güvenilir erişim sağlar.

Veri ve belge arşivleme

Sonraki iş gereksinimleri için tüm kayıtlara erişimi korurken maliyetleri azaltmak için SAP verilerini ve yapılandırılmamış içeriği arşivler.

Sertifikalı kayıt yönetimi

DoD5015.2 sertifikalı RM işlevi aracılığıyla veri gizliliği, saklama ve belge gereksinimlerine uygun olarak SAP ve SAP dışı belgelere yönetişim uygular.

Sınıfının en iyisi belge yönetimi

Sürüm oluşturma sorunlarını ortadan kaldırır, erişim hakları denetimi ve içerik sınıflandırmasının yanı sıra iş uygulamalarıyla senkronize olarak gelişmiş meta veri yönetimi sağlar.

Dahili ve harici ekipler için işbirliği

Benzersiz bir İş Çalışma Alanı konsepti kullanarak iş süreci boyunca uçtan uca işbirliği sunar.

Sorunsuz içerik alımı

SAP iş mantığından yararlanarak, SAP Business Application ortamı içinde ve dışında bir SAP Business Object ile ilişkili içeriğe doğrudan erişime izin verir.

GALERİ