HİZMETLERİMİZ

Fiziksel ortamda üretilmiş ve kurum arşivinde saklanan tüm belgelerin (tüm ebatlardaki belge, proje, ciltli kitap, defter, fotoğraf, video, ses vb.) son teknoloji ürünleri kullanılarak dijital ortama aktarılması, dijital arşiv programları içerisinde yönetilmesi ve sayısal ortamda saklanması işlemlerini içeren Servis Büro Hizmetini gerçekleştirmekteyiz.

Dijitalleştirme; kurumsal bilgi ve belge yönetimi programlarının bir parçası olarak uygulanmak durumundadır. Kurumların halihazırda dosyalama, bilgi güvenliği ve belge saklama vb. planlarının olması ilgili alanda dijitalleştirme uygulamalarını kolaylaştıracaktır.

 

Dijital Arşivleştirme Hizmetinin Faydaları

 • Herhangi bir ihtiyaç duyulan belgenin kolaylıkla bulunması mümkün olur.
 • Bilginin paylaşımı ve kurumsal verimlilik artar,
 • Kurum içi veya dışı birden fazla kişinin yetkisi dahilinde eş zamanlı olarak bilgiye erişebilmesini sağlar,
 • Fiziksel Arşiv evrakların sık kullanımı nedeniyle yıpranmasının önüne geçer,
 • Evrakların yetki dahili dışında silinme veya kaybolma riski ortadan kaldırır,
 • Dijital arşiv; yangın, sel deprem gibi diğer olaylardan etkilenmediği için belge kaybı olmayacaktır.

 

Dijital Arşiv Hizmetinin Getirileri

 • Orijinal kopya kullanımından, kağıt masrafından ve israfından tasarruf edilir.
 • Maliyeti yüksek yerler için depolama maliyetinden tasarruf yapılır. Kurum içinde kullanım alanları bakımından yer kazanımı olur.
 • Fazla istihdam ortadan kalkar.
 • Arşivinizin taşınma sorunu ve maliyeti ortadan kalkar.
 • Kağıt israfından arındığınız için doğaya, insana ve çevreye daha uyumlu bir iş modeli ile ilerlersiniz.