HİZMETLERİMİZ

 

DIŞ KAYNAK HİZMETLERİMİZ

 

MAKİNE VE ALT YAPI KİRALAMA HİZMETLERİ

Projeleriniz ve çalışmalarınız için her türlü donanım desteği vermekteyiz. Mimari ve üretim amaçlı çizilmiş plan ve projeleriniz ve arşivinizde sakladığınız A3 – A4 sayfa boyutlarındaki dokümanlarınız için tarama cihazları ve geniş format tarayıcı temini konusunda sizlere destek oluyoruz.

Kurumumuz bünyesinde yer alan tarayıcı envanteri yeni, gelişmiş ve üstün özellikli makineleri kapsamaktadır. Makinelerin bakım ve onarım hizmetleri, konusunda uzman çalışanlarımız tarafından sağlanmaktadır.

      PERSONEL KİRALAMA VE PROJE EĞİTİM HİZMETİ

Planladığınız Projeler ve iş süreçleriniz için konusunda özel eğitim almış ve proje deneyimi olan personellerimiz ile sizlere destek vermekteyiz. Ayrıca  verdiğimiz proje ve süreç eğitimleri ile kurum içi çalışanlarınıza rehberlik ederek projenin daha verimli ve başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktayız.

      FİZİKİ VE DİJİTAL ARŞİV ANALİZ HİZMETLERİ

Kurum bünyesinde ya da dış lokasyonlarda bulunan arşiv alanlarınızı tüm süreçlerle analiz ederek, iş yapış şekliniz ya da proje beklentilerinize göre süreç analizi hizmeti vermekteyiz. Birimler arası iş akış süreçleri incelenerek, günlük oluşan ya da oluşabilecek evraklar ve evrak kullanım oranlarına göre planlamalar yapılmaktadır.

Evrak akış hızı ve evrak kullanım sürecine göre dijital veya fiziksel evrak döngüsünün süreci raporlanmakta, kurumun fiziki arşiv alanlarında ve çalışma birimlerinde saklanan arşiv niteliği taşıyan tüm dokümantasyonun kaydı ve süreci çıkarılmaktadır. Çıkan sonuçlar İş, Metodoloji ve Durum Raporları ile kayıt altına alınmaktadır.

       FİZİKİ ARŞİV FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

·         Mevcut arşiv şartlarının durumu ve iyileştirme, geliştirme çözümleri

·         Arşiv ve çalışma alanlarında saklanan evrakların birim ve türlerine göre dosya ve evrak sayılarının çıkarılması evrak niteliklerinin analizi yapılması

·         Arşivin ve evrakın düzenleme kriterlerinin belirlenmesi ve standart bir yapıya sokulması

·         Yasal saklama sürelerini doldurmuş dokümanların tespiti ve imha süreçlerinin raporlanması.

      DİJİTAL ARŞİV FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

·         Dijital ortama aktarılacak belge ve proje adetlerinin çıkarılması, niteliklerinin belirlenmesi

·         Belge grup ve türlerinin belirlenmesi

·         Belge indeks – “Metadata” alanlarının oluşturulması

·         Klasör ve belge yetkilendirme ve dijital arşiv standartların oluşturulması, yönetilmesi

        MUHABERAT YÖNETİM HİZMETLERİ

Kurumunuza gelen günlük yazışma ve haberleşme niteliği taşıyan fiziki ve elektronik evraklar ve taşıma amacıyla iletilen zarf, kargo poşeti veya çeşitli özellikli paketler; konusunda uzman personellerimiz tarafından dijital ve fiziki olarak iş birimleri ile paylaşılarak, anlık evrak akışı ve malzeme dağıtımı sağlanma hizmeti uzman personellerimiz tarafından verilmektedir.