Mühendislik Doküman Yönetimi

Mühendislik Doküman Yönetim Modülü Nedir?

Kurumlar üretim aşamasında kullandıkları malzemeler, ürettikleri ürünler veya tasarladıkları yapılar için mühendislik içerikleri üretmek, kullanmak ve bunları saklamak zorundadır. Bu tür içerikler genellikle mühendislik veya yapı dokümanları ve bu dokümanların yönetimini sağlayan sistemler ise Mühendislik Doküman Yönetim Sistemleri olarak isimlendirilmektedir. Mühendislik dokümanları kurumsal ihtiyaçları karşılamak adına yaygın kullanılan dosya uzantılarının dışında farklı formatlara sahip olabilmektedir. Mühendislik veya teknik dokümanların üretimi, genellikle özel çizim veya tasarım platformları ile sağlanmaktadır. Ayrıca teknik bir çizim dokümanını var olan niteliklerini koruyarak görüntülemek için özel görüntüleme uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. O bakımdan bu türdeki içerikler nitelik olarak diğer içeriklerden farklılık göstermektedir.

product

FAYDALAR

product

Çizim uygulamaları ile entegrasyon.

product

Merkezi Arşivin Oluşturulması Sağlanmaktadır.

ÖZELLİKLER

Çoklu doküman yükleme veya indirme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi gerekmektedir.

Dokümanların boyutları veya ebatları çok büyük olsa bile (çizimler çok büyük olabilmektedir) gerektiğinde belirli alanlarının seçilip yazdırılabilmesi gerekmektedir.

Dokümanların kolay ulaşılabilir ve görüntülenebilir olması gerekmektedir.

Güncelliğini yitirerek kullanım dışı kalmış dokümanların gerektiğinde başvurulmak üzere arşivlenmesi gerekmektedir.

<p>&Ouml;zellikler</p>

Dokümanlardaki güncelleme taleplerinin karşılanması, güncelleme işlemlerinin kontrollü bir şekilde, değişikliklerin versiyonlanarak ve onay alarak yayımlanması gerekmektedir.

Dokümanların yayımlanması ve yaygınlaştırılması işlemlerinin kolay ve kontrollü olarak gerçekleştirilebilmesi gerekmektedir.

Doküman kullanıma açılmadan önce gerekli kişilerden görüş ve onayların alınması gerekmektedir.

Üretilen dokümanın takibinin sağlanması ve dokümanlara daha kolay ulaşılabilmesi ve amacıyla gerekli üst verilerin tanımlanması gerekmektedir.

Doküman üretim veya tasarım platformları ile entegrasyonda esneklik gerekmektedir.

GALERİ