EBYS (TS-13298)

EBYS Modülü Nedir?

Günümüzde resmi veya geleneksel kurumlarda kurumsal kültüre bağlı olarak kurum içi veya kurum dışı iletişimi sağlamak üzere resmi yazışma yöntemi kullanılmaktadır. Özellikle kamu kurumlarında genel işleyiş resmî yazışmalar üzerinden ilerlemektedir ve Kurumlar arasında kullanılan en yaygın iletişim yöntemi resmî yazışmalardır.

Yazışmaların hazırlanması, onaylanması ve dağıtılması işlemlerinin kontrollü olarak sağlanması amacıyla yazışma yönetim modülü kullanılmaktadır.

product

FAYDALAR

product

Yazışma yönetimi kapsamında üretilen belgelerin, kurumsal içerik yaşam döngüsüne dahil edilerek arşivlenmesini sağlar.

product

Yazışma yönetimi çözümlerinin ECM platformu üzerinde dikey çözüm olarak ele alınması ve kurumsal içerik ve arşiv yönetimi ile doğal bir entegrasyona sahip olması kurumsal hafızaya ve sürekliliğe fayda sağlamaktadır.

ÖZELLİKLER

Kullanıcılar, hazır bir şablon üzerinden ya da daha önce hazırlanan bir yazışma üzerinden yeni bir yazı hazırlayabilmektedir.

Kullanıcılar, üretilen belgelerin kabul görmüş bir sistematik yapıda numara almasını beklemektedir.

Kullanıcılar, kendilerine atanan onay, tebliğ, havale gibi görevleri yerine getirebilmektedir.

Yöneticiler, onay için gelen yazıları çoklu olarak onaylayabilmeye ihtiyaç duymaktadırlar.

Kullanıcılar, kendilerine gelen yazışmaları görebilmekte ve bu yazışmalar ile ilgili işlem yapabilmektedir.

Kullanıcılar, yetkisi dahilinde bulunan herhangi bir yazışmayı arayıp bulabilmektedir.

Harici olarak gelen fiziksel bir belgenin taranarak iç işleyişe dahil edilmesinin yanı sıra, KEP üzerinden elektronik olarak belge kabulüne kurumsal olarak ihtiyaç duyulmaktadır.

Kurum dışına gönderilmek üzere hazırlanan yazışmalarda DETSİS veya MERNİS entegrasyonu ile, ilgili kurumların veya özel/tüzel şahısların tespit edilmesi sağlanabilmektedir.

GALERİ