Muhaberat Modülü

Muhaberat Yönetim Modülü Nedir?

Günümüzde özel kurumlarda kurumsal kültüre bağlı olarak kurum dışı iletişimi sağlamak üzere resmi yazışma yöntemi kullanılmaktadır.

Dış yazışmaların hazırlanması, onaylanması ve dağıtılması işlemlerinin kontrollü olarak sağlanması amacıyla muhaberat yönetim modülü kullanılmaktadır.

product

FAYDALAR

product

Yazışma yönetimi çözümlerinin ECM platformu üzerinde dikey çözüm olarak ele alınması ve kurumsal içerik ve arşiv yönetimi ile doğal bir entegrasyona sahip olması kurumsal hafızaya ve sürekliliğe fayda sağlamaktadır.

product

Yazışma yönetimi kapsamında üretilen belgelerin, kurumsal içerik yaşam döngüsüne dahil edilerek arşivlenmesi gerekmektedir.

ÖZELLİKLER

Harici olarak gelen fiziksel bir belgenin taranarak iç işleyişe dahil edilebilir.

Kullanıcılar, yetkisi dahilinde bulunan herhangi bir yazışmayı arayıp bulabilmektedir.

Kullanıcılar, kendilerine gelen yazışmaları görebilmekte ve bu yazışmalar ile ilgili işlem yapabilmektedir.

Kullanıcılar, kendilerine atanan onay, tebliğ, havale gibi görevleri yerine getirebilmektedir.

Kullanıcılar, üretilen belgelerin kabul görmüş bir sistematik yapıda numara almasını beklemektedir.

GALERİ